Privacyverklaring

Op deze pagina leest u de privacyverklaring van PMU Studio Zuiver, gevestigd aan de Sint Annastraat 334, 6525 ZH te Nijmegen.

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. PMU Studio Zuiver streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Uw persoonsgegevens
Op onze website vragen wij u om enkele persoonsgegevens in te vullen. Hiervoor maken wij op deze website gebruik van een contactformulier.

Via het contactformulier kunt u contact opnemen met PMU Studio Zuiver voor een algemene vraag of opmerking. Hiervoor vragen wij u om enkele persoonsgegevens in te vullen. Wij vragen u om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en bieden u de mogelijkheid om uw vraag of een opmerking mee te sturen bij het verzenden van het contactformulier. Hierbij geven we aan welke velden verplicht zijn en welke velden niet verplicht zijn.

Het verzamelen van uw persoonsgegevens gebeurt ook bij ons in de studio door middel van het toestemmingsformulier. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

De volgende gegevens verwerken wij:

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • Datum afspraak.

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het bijhouden van uw klantdossier;
 • Het inplannen van een afspraak: per mail of telefonisch;
 • Het uitvoeren van een behandeling;
 • Het versturen van het pigmentenpaspoort, toestemmingsformulier, risico’s;
 • Het uitvoeren van onze dienstverlening; 
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. 

Bewaartermijn
PMU Studio Zuiver bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor de persoonsgegevens.

Beveiligingsmaatregelen
PMU Studio Zuiver neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pmustudiozuiver.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming
PMU Studio Zuiver neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PMU Studio Zuiver) tussen zit.

Het gebruik van cookies
PMU Studio Zuiver maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PMU Studio Zuiver

Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Of wilt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens: Annelie van Bilderbeek, Sint Annastraat 334, 6525 ZH te Nijmegen, 06 3831 6928, info@pmustudiozuiver.nl